01

 

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Yardımlaşma Sandığının 12.Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı 18 Ekim 2014 tarihinde Ankara Gar Kule Restaurant "Behiç Erkin Toplantı Salonu"nda saat 11.00’da aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

1.Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantı  25 Ekim 2014  Cumartesi günü saat 11.00’ da Ankara Gar Kule Restaurant "Behiç Erkin Toplantı Salonu"nda gerçekleştirilecektir.

Sandık üyelerimizin Olağan Genel Kurula katılım sağlamaları hususunu önemle arz ederiz. 

 

DEMOKSAN

Yönetim Kurulu

GÜNDEM 

1- Açılış ve Yoklamanın yapılması

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

5- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

6- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

7- Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

Okunma Sayısı: 2562
resim